رونمایی از دو طرح فناورانه مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری توسط سرپرست استانداری خراسان رضوی در نمایشگاه هفته پژوهش

سرپرست استانداری خراسان رضوی از طرح فناورانه مرکز رشد و انتقال تکنولوژی دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان «دستگاه افزایش‌دهنده‌ی هماهنگی عصب-عضله با استفاده از هوش تقویتی» به عنوان دومین طرح در بین هشت طرح برتر فناورانه استان در نمایشگاه هفته پژوهش استان خراسان رضوی با حضور و همراهی مدیر پژوهشی و مدیر مرکز رشددانشگاه رونمایی کرد.مجری طرح مهندس مهدی مهری است و این دستگاه نمونه داخلی ندارد.

همچنین سرپرست استانداری خراسان رضوی از دستگاه «چاپگر سه بعدی چند منظوره» به عنوان دومین طرح فناورانه مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه هفته پژوهش استان رونمایی کرد.مجری طرح شرکت “بوم نوآوران فیدار ساسویه” با نام تجاری هِویکوHEWIco است.