در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان از ژنراتور نانو حباب محصول شرکت کویرتک سربداران مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با حضور مسئولین رونمایی شد. این محصول با  افزایش اکسیژن محلول در آب در کشاورزی، گلخانه هیدروپونیک و آبزی پروری کاربرد دارد.

کلیپ رونمایی و مصاحبه را اینجا ببینید.