مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم در راستای اهداف و رسالت خود و به منظور ایجاد روحیه کارآفرینی و انگیزه و خلاقیت، با حمایت شرکت شهرک های صنعتی، خانه صنعت، معدن وتجارت سبزوار ، پارک علم و فناوری خراسان رضوی و کارگزاری این پارک(شرکت شتاب ) در فروردین ماه ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری رویدادی استارتاپی با عنوان بازیافت پسماند های صنعتی و معدنی نمود .
در روند این رویداد ۲۸ ایده مختلف از ۱۲ استان با محوریت بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی به دبیرخانه رسید .
این ایده های در تاریخ اول اردیبهشت ماه با حضور ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیات علمی صاحب نظر دانشگاه حکیم سبزواری و رییس مرکز رشد نیشابور مورد داوری اولیه قرار گرفت و پانزده تیم تحت عنوان ایده های برتر به مرحله نهایی راه یافتند.
تاریخ برگزاری نهایی رویداد ۲۱ا ردیبهشت ماه تعیین شد و در فاصله داوری اولیه ایده ها تا تاریخ برگزاری نهایی، چهار کارگاه تخصصی برای ایده پردازان تشکیل شد و در این مدت صاحبان ایده به آماده سازی بوم کسب و کار خود پرداختند.در روز دفاع نهایی از بین پانزده تیم برگزیده چهار تیم به عنوان برندگان نهایی رویداد انتخاب شدند.
سایر تیم ها نیز جهت استقرار به مرکز کارآفرینی و نو آوری هدایت شدند.

همچنین در مراسم اختتامیه رویداد جناب آقای مهندس طلوع نیا ریاست خانه صنعت معدن و تجارت به عنوان سخنران کلیدی مراسم به بیان اهمیت کارآفرینی و نو آوری در جامعه کنونی پرداختند که مورد استفاده جمع حاضر در سالن و شرکت کنندگان رویداد ، دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار گرفت.

اسامی تیم های برنده
تیم اول و برنده جایزه طلایی هشت میلیون تومانی ، تیم آقای آرش عرب

تیم دوم و برنده جایزه شش میلیون تومانی تیم سرکار خانم زینب مجیدی کیا

تیم های سوم و برنده مشترک جایزه چهار میلیون تومانی
تیم جناب آقای محمد جواد مقدم
و تیم سرکار خانم سعیده هاشمیان