رویداد ملی “استارتاپ آب” دانشگاه حکیم سبزواری شب گذشته با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

بیش از ۳۰۰ نفر در رویداد ملی استارتاپ ویکند شرکت کردند و ۱۵۰ ایده به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی۱۰۰ ایده برتر در این رویداد ارائه شد که در مرحله نخست داوری پس از ارائه ایده ها ۱۵ ایده برتر به مرحله نهایی راه پیدا کردند که از ۲۵ تا ۲۸ آبان جهت کسب رتبه های برتر با یکدیگر  رقابت کردند و  در شب اختتامیه سه ایده برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است جوایز رویداد استارتاپ آب شامل ۶ بخش بود.بخش اول جوایز نقدی، بخش دوم حمایت های تخصصی و اجرایی، بخش سوم صدور گواهینامه، بخش چهارم حمایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه، بخش پنجم وام های خود اشتغالی، و بخش ششم حمایت های آموزشی بود.