دومین نشست تخصصی شورای مشورتی حقوقی، با حضور جمعی از قضات محترم دادگستری، ریاست دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و جمعی از اساتید متخصص در محل دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

در این نشست تخصصی دکتر آزیز، مدیرحقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات با توجه رسالت مهم کلینیک حقوقی بیان کردند: از ماموریت های راه اندازی کلینیک حقوقی در دانشگاه می توان به تاثیرگذاری بر جامعه و ارائه خدمات رایگان به مردم برای کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش پرونده های دادگستری با صلح و سازش بیان کرد.

در ادامه وی افزود ، افزایش ارتقای سواد حقوقی و آگاهی مردم از قوانین از دیکر اهداف راه اندازی این کلینیک حقوقی و همچنین برگزاری کارگاه‌های عملی برای افزایش تجربه دانشجویان مرتبط با رشته های علوم انسانی از جمله خقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی ، روانشناسی و … است.

در پایان جلسه راهکار های اجرایی کلینیک حقوقی، توسط اعضای شورای مشورتی حقوقی مورد بحث و بررسی قرارگرفت .

شایان ذکر است جلسه شورای مشورتی حقوقی به صورت تخصصی و فصلی توسط مدیریت حقوقی برگزار می شود.