تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده یکی از ضروری ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است.( مقام معظم رهبری، دام ظله العالی)
مدیریت فرهنگی و اجتماعی، دفتر نهاد مقام معظم رهبری با همکاری دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه و بسیج دانشجویی کارگاه آموزشی با موضوع:خانواده پایدار و جوانی جمعیت را باحضور دکتر حمید حبشی
چهره آَشنای صدا وسیما و متخصص حوزه خانواده و جوان در روز یکشنبه ۹اردیبهشت ماه۱۴۰۲ ساعت۱۳الی۱۵ در محل تالار آمفی تئاتر نفت برگزار نمودند .
در این کارگاه دکتر حبشی با زبان شیرین خود به تشریح دو مدل مالکیتی و امانتداری الگوی مدیریتی خانواده اشاره نمودند و در هر کدام به تفاوت نگرش ،روش، احساس و رفتار و نتیجه آن پرداختند .
این کارگاه ویژه اساتید وکارکنان دانشگاه و خانواده بزرگ دانشگاه حکیم برگزار گردید.