مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه همکاریهای مشترک، کارگاه آموزشی «مهندسی بافت و درمان سرطان» با تدریس عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

دکتر غلامعلی فرزی افزود: مدرس این کارگاه دکتر فرشید صفات، عضو هیات علمی دانشگاه برادفورد انگلستان و عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری است.

وی افزود: برگزاری این کارگاه در راستای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فردوسی مشهد برنامه ریزی شده است.

گفتنی است دکتر فرشید صفات، نخبه ایرانی، استاد برجسته دانشگاه برادفورد و نخستین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری که بیش از یک سال است با این دانشگاه همکاری دارد و جهت برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی در حوزه مهندسی بافت و درمان سرطان به دعوت مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری در سبزوار حضور دارد.

لازم به ذکر است کارگاه های متعددی علاوه بر دانشگاه فردوسی با هماهنگی دانشگاه حکیم در دانشگاه های زنجان و شیراز برگزار خواهد شد