باسمه تعالی

اطلاعیه

 ((مزایده اجاره مکان تایپ و تکثیر دانشگاه حکیم سبزواری))

  • دانشگاه حکیم سبزواری در چارچوب آیین نامۀ مالی و معاملاتی خود در  نظر دارد ، مکان تایپ و تکثیر خود را  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  “ستاد” به صورت اجاره واگذار نماید.
  • آدرس مکان مورد  اجاره : سبزوار – توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری
  • مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه تاریخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۲ لغایت یکشنیه ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ ساعت ۱۹
  • مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: از تاریخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ ساعت ۱۹
  • جهت مطالعه و دریافت اسناد مزایده می توانید به سایت ستاد ایران به آدرسsetadiran.ir ،قسمت مزایده،مزایده دستگاه اجرایی و سپس مزایده اجاره وارد و اسناد مزایده را دریافت نمایید.
  • جهت ارسال پیشنهاد قیمت نیز باید با شناسه کاربری و کلمه عبور خود وارد و پس از واریز مبلغ ودیعه مشخص شده ،نسبت به درج قیمت خود به صورت سالانه(۱۲ ماه) در سامانه ستاد ایران اقدام و ارسال نمایید.
  • شماره مزایده در سامانه ستاد ایران : ۵۰۰۲۰۹۱۲۹۴۰۰۰۰۰۳

***لازم به ذکر است که حتما تا قبل از اتمام مهلت دریافت اسنادیکبار وارد سامانه شده و نسبت به دانلود آنها اقدام نمایید،در غیر این صورت قادر به ارسال پیشنهاد قیمت تا تاریخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ نخواهید بود***