زمان و نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی – رفاهی دانشجویی

 قابل توجه دانشجویان محترم

 به اطلاع می رساند انتخابات پانزدهمین دوره شورای صنفی – رفاهی دانشجویان از ساعت ۹ لغایت ۱۷ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۱۲ به صورت الکترونیکی برگزار می گردد.
 
مراحل رای گیری الکترونیکی:
 مراجعه به پورتال دانشجویی (هریک ازدانشجویان به پورتال اختصاصی خود مراجعه نمایند.)

  • انتخاب منوی”خدمات”
  • ورود به گزینه “رای گیری شورای صنفی”
  • انتخاب نامزدهای موردنظر (حداکثر۱۰ نفر).
  • ثبت (تایید نهایی).

 کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان