تفاهمنامه همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه پاریس ۱۳ به نمایندگی از دانشگاه سوربن فرانسه صبح امروز در حاشیه حضور هیأت بلند پایه  از دانشگاه پاریس ۱۳ در  دانشگاه حکیم سبزورای  منعقد شد.IMG_5646
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در مراسم امضای این تفاهمنامه با تأکید بر اهمیت افزایش همکاری های بین المللی در سطوح علمی و پژوهشی مختلف بعنوان یکی از مهمترین اهداف برنامه راهبردی دانشگاه ، گفت:امضای این تفاهم نامه در راستای رویکرد دانشگاه حکیم سبزواری در افزایش ارتباطات بین المللی علمی با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر جهان می باشد.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه لیون فرانسه و تورین ایتالیا در دو سال گذشته تصریح کرد:با رایزنی های صورت گرفته در یک سال اخیر توانستیم زمینه همکاری متقابل و انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه پاریس ۱۳ به عنوان یکی از بهترین دانشگاه های فرانسه را مهیا کنیم.
دکتر جواد حدادنیا با بیان این که گسترش همکاری های بین المللی در حوزه های علمی از برنامه های اصلی دانشگاه حکیم سبزورای می باشد، افزود: در این تفاهم نامه  مواردی چون تبادل استاد دانشجو محقق و همکاری علمی پژوهشی بین دو دانشگاه پیش بینی شده است.
وی  امضاء این تفاهم نامه را ناشی از جایگاه خوب علمی وپژوهشی  دانشگاه حکیم سبزواری برشمرد و عنوان کرد: با توجه به ظرفیت های خوب دو دانشگاه، می توان برای تبادل تجربیات علمی و عملی و عرضه دانش علمی و عملی و پذیرش دانشجو، تعاملات سازنده‎ای داشت.