زیبا سازی و بهسازی فضاهای دانشگاه

به منظور زیبا سازی محوطه ورودی مهمانسرای دانشگاه و استفاده بهینه از فضای تفریحی آن، طرحی در بهمن ماه ۱۳۹۲ تهیه و با همکاری پیمانکار مربوطه و پس از چند ماه اکنون این طرح آماده بهره برداری شده است.

***

SONY DSC     SONY DSC

*

SONY DSC

———————————————————————————

همچنین در همین راستا و پس از سال ها انتظار با انجام طرح هاي کارشناسی، بهسازی و زیبا سازی سردر ورودی دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید این طرح در اسرع وقت آغاز و به انجام برسد.

***

SONY DSC     SONY DSC

 ———————————————————————————

پيرو بررسي هاي به عمل آمده و به منظور کاهش هزينه برق مصرفي و ايجاد روشنايي و نورپردازي در محوطه و خيابان هاي دانشگاه، ضمن عقد قرارداد با پيمانکار مربوطه، انشاء ا… بزودي شاهد زيباسازي حريم دانشگاه خواهيم بود.

———————————————————————————