مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری از راه اندازی سامانه جامع خدمات الکترونیکی آزمایشگاه دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد.
دکتر ریحانه صباغ زاده در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: این سامانه با هدف تمرکز بر فعالیت های خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه پایه گذاری شده و زیر مجموعه آزمایشگاه مرکزی می باشد.

SONY DSC

وی تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاهی پیشرفته و استفاده از توان مشاوره افراد متخصص در زمینه نیازهای توسعه علم و فناوری را از اهداف راه اندازی این سامانه برشمرد و افزود: برآنیم با به اشتراک گذاری ظرفیت های آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری در حوزه های مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاه، تخصص انسانی و دانش فنی بتوانیم شرایط دسترسی آسان به این خدمات را برای متقاضیان در دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صاحبان صنایع سراسر کشور فراهم آوریم.
دکتر صباغ زاده با اشاره به اینکه دانشگاه حکیم سبزواری از معدود دانشگاه هایی در کشور است که این سامانه را ، راه اندازی کرده است، تصریح کرد: از جمله امکانات این سامانه تمرکز و سازماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز در رشته های مختلف، تسهیل فرایند خدمات بین دانشگاهی، استفاده بهینه و غیر انحصاری از تجهیزات آزمایشگاهی، حمایت از آزمایشگاهای دانشگاه با کمک در تامین نیروی متخصص است.
وی همچنین گسترش و به روز رسانی و نگه داری تجهیزات و تسهیل ارتباط با مراکز آزمایشگاهی خارج از دانشگاه را از جمله دیگر امکانات این سامانه برشمرد.

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه با اشاره به اینکه مراحل تحقیق، طراحی و راه اندازی این سامانه در مدت زمان حدود سه ماه و با همکاری حوزه فناوری دانشگاه صورت گرفت، یادآور شد: علاقمندان جهت استفاده از خدمات این سامانه می توانند به سایت معاونت پژوهشی به آدرس
https://www.hsu.ac.ir/research/

آیکون آزمایشگاه مرکزی مراجعه فرمایند.

راهنمای استفاده از سیستم ثبت سفارش