سامانه هوشمند کنترل تردد و پارکینگ راه اندازی می شود

مدیر حراست دانشگاه از راه اندازی سامانه هوشمند کنترل تردد و پارکینگ خبر داد.

هادی نصرتی پور ضمن گرامیداشت آغاز سال تحصیلی، گفت:

حراست دانشگاه در راستای تکریم دانشگاهیان محترم و تسهیل در ارائه خدمات در شأن این عزیزان و در چارچوب طرح جامع حفاظت الکترونیک دانشگاه، اقدام به راه اندازی نخستین فاز از این طرح در پارکینگ شریعتی(مجتمع آموزشی علوم انسانی) نموده است.

وی افزود این سامانه از روز شنبه ۱۱ مهرماه اجرایی شده و فقط افراد مجاز قادر استفاده از پارکینگ مذکور می باشند.