دکتر رحیمی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در خصوص به روز رسانی سایت انگلیسی دانشگاه گفت: در روزگار معاصر یکی از شاخص های ارزیابی فضای آکادمیک، شاخص وبومتریک است و مبتنی بر این روش، دانشگاه های سرتاسر جهان بر اساس وب سایت اینترنتی دانشگاه رتبه بندی شوند.

وی افزود: با وجود این مهم، ضرورت به روزرسانی و تکمیل سایت انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری احساس می شد، اهمیت این امر نیز در چندسال اخیر که دانشگاه حکیم سبزواری فصل نوینی را در عرصه تفاهمات بین المللی با دانشگاه های مطرح گشوده است، بیشتر احساس می شد.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: پروژه ترجمه و ایجاد نسخه کامل وب سایت انگلیسی، در زمان ریاست قبلی دانشگاه به بنده محول شد و در دوره جدید با رویکرد مثبت ادامه یافت و پس از گذشت حدود یک سال تقریبا به مرحله نهایی خود رسیده است.

دکتر رحیمی تاکید کرد :وب سایت انگلیسی دانشگاه مشابه بر وب سایت دانشگاه های شاخص ایران و جهان طراحی شده است و هویتی مستقل از سایت فارسی دارد. یعنی قرار نبوده و نیست که تمام منوها و مطالب وب سایت فارسی در سایت انگلیسی دانشگاه وجود داشته باشد

وی با اشاره به اینکه به روز رسانی مطالب وب سایت انگلیسی دانشگاه به طورمستمر ادامه دارد و نقایص آن در گذر زمان برطرف خواهد شد، اظهار داشت: رزومه خلاصه ای از تمام همکاران هیات علمی در وب سایت گذاشته شده است که بسته به نظر همکاران و از طریق مکاتبه با این جانب ویرایش و اصلاح خواهد شد.

دکتر رحیمی در خاتمه، خاطرنشان کرد: در انجام این پروژه، نظرات ارزشمند رئیس محترم دانشگاه و مدیر روابط بین الملل نقش مهمی در پیشبرد کارد داشته است، افزون بر این از تلاش های ارزنده همکاران کارشناس قدردانی می شود.

جهت مشاهده سایت انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری هم اکنون می توانید بر روی اینجا کلیک کنید.