سایت دبیرخانه منطقه ۹ روابط عمومی های کشور با حضور مدیرکل روابط عمومی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانیhsu.ac.ir/prm9 رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزورای در دومین نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۹ کشور با حضور دکتر مهدخت بروجردی سایت دبیرخانه منطقه ۹ روابط عمومی های کشور رونمایی شد.

گفتنی است این سایت به همت دبیرخانه روابط عمومی منطقه ۹(دانشگاه حکیم سبزواری) طراحی و بارگذاری شده است. علاقمندان می توانند با مراجعه به  وبسایتhsu.ac.ir/prm9  در جریان آخرین اخبار مرتبط با فعالیت های دبیرخانه منطقه ۹ روابط عمومی های کشور قرار گیرند.