سخنراني عباس سليمي نمين در دانشگاه

به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه و به منظور بررسي مسائل روز کشوري و جهاني، سخنراني آقاي مهندس عباس سليمي نمين، مسئول دفتر مطالعات تاريخ معاصر ايران با عنوان ” توافق ژنو، عقب نشيني يا گامي به جلو” روز سه شنبه ۱۹ آذر ماه از ساعت ۱۲ الي ۱۴ در تالار استاد شريعتي دانشگاه برگرا شد.