سخنرانی آینده کاری پس از دانش آموختگی

ویژه ی دانشجویان

 

سخنران:

دکتر علی ابراهیم نژاد

دکتری مالی از دانشگاه بوستون آمریکا

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

———————–

زمان: ۱۷:۳۰ الی ۱۹ – ۲۱خرداد ماه ۹۷

مکان: تالار استاد شریعتی