مراسم سخنرانی اساتید دانشگاه ونسن فرانسه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. در این مراسم که در راستای گسترش همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری خانم پروفسور Beatrice Giblin و آقای پروفسور JeamClaude Gilbin در دانشگاه حکیم سبزواری سخنرانی کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خانم پروفسورBeatrice Giblin با موضوع ایران قدرت جدید منطقه و آقای پروفسور Jeam Glaude Gilbin با موضوع آمایش سرزمین، دورنمای حمل و نقل، اصول و چالش های بین الملی شهرسازی در دانشگاه حکیم سبزواری سخنرانی  کردند

شایان ذکر است این سخنرانی های تخصصی که ویژه اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه می باشد در ساعت ۱۰ تا ۱۲ فردا دوشنبه  ۱۵ آذرماه در سالن همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد.IMG_7370 IMG_7372 IMG_7374 IMG_7379 IMG_7390 IMG_7391 IMG_7397 IMG_7442 IMG_7439 IMG_7436 IMG_7426 IMG_7414 IMG_7404