مخترع جوان سبزواری گفت: دشمنان به فکر استعمار اندیشه های اسلامی هستند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  حجت الاسلام محمد عبداله زاده در مراسمی با عنوان پرورش نبوغ اسلامی در دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه دشمنان به فکر به استعمار کشیدن اندیشه ها جوانان هستند اظهارداشت: سیاست استعمار اندیشه به عنوان بخشی از سیاست های استعماری غرب به دنبال عقب نگاه داشتن کشورها اسلامی است.

۳

وی با اشاره به موضوع بیداری مسلمانان و سایر مردم جهان در برابر ظلم مستکبرین گفت: دشمن با این شیوه نوین از استعمار سعی در به انحراف کشیدن راه پیشرفت انسان گرفته است.

 

عبداله زاده همچنین با بیان اینکه شناساندن فرهنگ اسلامی در سایه پرورش نبوغ اسلامی صورت خواهد گرفت تصریح کرد:  نوابغی در دنیای اسلام وجود داشته اند که با دیدگاه های دینی خود سبب تحول در جهان شده اند.

۴

وی تز فکری علمای دین به عنوان نوابغ جهان را الگویی مناسب برای پرورش استعداد های دانست و افزود: با حمایت هایی که از افراد در این حوزه خواهد شد می توان شاهد شکوفایی استعداد هایی با توانایی ایجاد تحول باشیم.

 

این پژوهشگر و مخترع سبزواری که دارای ۴۱۰ اختراع فنی و مهندسی است با بیان اینکه تمام ابداعات در سایه تعالیم دینی صورت گرفته است ادامه داد: متاسفانه سیستم دانشگاهی و تحصیلی ما غرب زده و غرب گرا عمل می کند و نگاهی به داشته های علمی و دینی خود ندارد.