سخنرانی دکتر مسروری از دانشگاه Université du Québec à Trois-Rivières کانادا در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

سخنرانی دکتر ناصر مسروری از دانشگاه Université du Québec à Trois-Rivières کانادا در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سخنرانی  دکتر ناصر مسروری از دانشگاه Université du Québec à Trois-Rivières  کانادا محقق پسا‌دکتری در موسسه تحقیقاتیInstitut de recherches cliniques de Montréal کانادابا عنوان ایمنی ذاتی علیه ایدز؛نقش پروتئین  . PMLبه همت گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه و معاونتا پژوهش و فناوری دانشگاه روز یک شنبه در تالار همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد.
۲

 

در این سخنرانی دکتر مسروری با اشاره به اینکه پروتئین PML (TRIM19) یک فاکتور ضدویروسی است که بیان آن توسط IFN افزایش می یابد و حضور آن برای تشکیل یک ساختار هسته ای در سلول پستانداران به نام PML nuclear body ضروری است، تصریح کرد: نقش PML  در محدود کردن تکثیر انواع مختلفی از RNA و DNA ویروسها به خوبی مطالعه شده است. با این وجود تاثیر این  پروتئین بر لنتی ویروسها هنوز مشخص نیست.
وی خاطرنشان کرد: در تحقیق حاضر نقش PML در  ایمنی ذاتی برعلیه لنتی ویروسها (مانند HIV ) بررسی شده است.