سخنرانی گسترش همکاری های بین الملل دانشگاه

عنوان: راهکارهای ارتباط اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاههای فرانسه

سخنرانها: دکتر غلامعلی فرزی – دکتر آذین حسین زاده

زمان: دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ساعت ۱۲ تا ۱۳

مکان: آمفی تاتر استاد شریعتی

حضور ارزشمند همکاران محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرامی می داریم.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- معاونت پژوهش و فناوری