برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت زمان

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و با همکاری روابط عمومی دانشگاه، جلسه ی سخنرانی استاد جلیل معماریانی رئیس موسسه کتاب پردازان و عضو هیأت علمی دانشگاه های مشهد با موضوع “مدیریت زمان”سه شنبه ۵ اسفند ماه در مهدیه دانشگاه برگزار شد.

  آقای معماریانی با اشاره به کیفیت مدیریت زمان در کار و زندگی فردی و نحوه ی استفاده از فرصت ها، نکاتی را نیز درباره ی چگونگی تنظیم وقت و زمان برای تربیت فرزندان و راهنمایی اصولی آن ها بیان داشت و هدف فناوری و علم را استفاده بهینه از زمان دانست و نه مصرف آن.