یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع «وضعیت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آینده»  ۱۰ سفندماه برگزار شد.
در این همایش وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سخنرانان همایش اساتیدی از دانشگاههای شهیدبهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، دانشگاه تهران و دانشگاه حکیم سبزواری بودند. دکتر علی قربانپور دشتکی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان سخنران در این همایش حضور داشت.
گفتنی است  اساتید مطرحی همچون دکتر محمود سریع القلم، دکتر سید جواد طباطبایی، دکترسیدجلال دهقانی فیروزآبادی از جمله سخنرانان این همایش بودند.