گروه محیط زیست با همکاری انجمن محیط زیست برگزار می کند:

سخنرانی علمی

چالش های محیط زیست ایران با تاکید بر خراسان

سخنران ویژه:

جناب آقای مهندس محمد درویش

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست

 

با حضور آقای دکتر صالحی(مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی)

 

زمان: چهارشنبه ۴ اسفندماه – ساعت ۱۲-۱۰

مکان: تالار استاد شریعتی