سخنرانی علمی خانم دکتر فروزانی محقق پسادکتری مرکز بین‌المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) در دانشگاه حکیم سبزواری
به همت معاونت پژوهشی سخنرانی علمی با عنوان بررسی جریان همرفت ریلی-بنارد توسط خانم دکتر فروزانی صبح امروز در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی برگزار شد.
موضوع این سخنرانی “شبیه سازی همرفت ریلی-بنارد (Rayleigh-Bénard) در مخزن هندسی پیچیده در حضور زبری سطح” بود.


 لازم به ذکر است دکتر فروزانی محقق “The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)” است.

مباحث مطرح شده در سخنرانی: بررسی تاثیر هندسی مخزن روی ساختار شاره از طریق شبیه سازی  در همرفت ریلی– بنارد میباشد. ساختار شاره در یک بازه زمانی طولانی در مخزن مکعبی مورد بررسی قرار میگیرد در دوحالت مختلف که ۱) تمام دیواره ها صاف هستند، و ۲) در حالتی که زبری روی دیواره بالا و پایین با هندسه و مقیاس مختلف طراحی شده. ما مشاهده کردیم که سطوح زبر میتوانند جهت جریان بزرگ مقیاس  را تغییر دهند.