سخنرانی علمی دکتر محمد اشراقی از موسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا(The European Spallation Source) با عنوان “شتابدهنده ESS و کاربرد آن” در دانشکده علوم پایه با حضور اساتید گروه فیزیک و جمعی از دانشجویان برگزار شد. ۲

بخشی از سوابق پژوهشی ایشان گذراندن دوره پست دکترا در موسسسه سرن سوییس و دانشگاه لوند سوئد می باشد که اکنون ایشان به عنوان مسئول workpakage  در باریکه شتابدهنده در ESS  مشغول به کار می باشد. ایشان درطی این سخنرانی به توضیح مراحل ساخت، نصب و راه اندازی این شتابدهنده و همچنین کاربرد آن در صنعت پرداختند. هدف اصلی پروژه تولید باریکه نوترونی سرد جهت استفاده در مصارف پژوهشی و صنعت می باشد. در این شتابدهنده، در مرحله اول هدف تولید پرتوی پروتون با انرژی بالا می باشد که این پرتوی پروتون از طریق تونل های بزرگ زیرزمینی با طول ۴۰۰ متر توسط میدان های مغناطیسی و آهن رباهای بسیار بزرگ همگرا شده به سمت هدفی از جنس تنگستن هدایت می شود. باریکه پروتونی در برخورد با هدف تنگستن خالص، تولید نوترون های با انرژی بالا نموده و سپس توسط متعادل کننده های اطراف هدف که از جنس آب یا هیدروژن مایع می باشد به نوترون های سرد تبدیل می شوند. سپس این نوترون های تولید شده توسط چندین کانال مخصوص جهت استفاده در امور تحقیقاتی به آزمایشگاه های مورد نظر هدایت می شوند. ایشان همچنین به این موضوع نیز اشاره نمودند که بخش اول آن  ۲۰۱۸ و بهره برداری کامل از این شتابدهنده در سال ۲۰۲۵ خواهد بود.

۹

همچنین در ابتدای سخنرانی دکتر علوی به همکاری دانشگاه حکیم سبزواری با سایر دانشگاه ها همانند تورین ایتالیا جهت اعزام دانشجویان فرصت مطالعاتی دوره دکترا و مشترک دوره دکتری و اشاره نموده و توجه به پتانسیلهای دانشگاه حکیم سبزواری خواهان  همکاری گسترده تر با دانشگاه و موسسات تحقیقاتی مانند دانشگاه لوند و شتابدهنده ESS اروپا شد.