سخنرانی علمی عضو هیات علمی دانشگاه ماساریک جمهوری چک با موضوع استفاده از داده های ژنتیکی برای مدل سازی تاریخ جمعیت جوندگان  به همت گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

  مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: دکترAdam Konečný  استاد دانشگاه ماساریک جمهوری چک، در مورد استفاده از داده های ژنتیکی برای مدل کردن تاریخ جمعیت های جوندگان سخنرانی کرد.
دکتر جعفر وطن دوست افزود: در این سخنرانی ایشان در مورد چگونگی ورود و زمان ورود یک گونه رت با نام Rattus rattus  به کشور سنگال صحبت کردند.
وی اظهار داشت: در مدل های ایشان روش های جدید با نام

 ABC Approximate Bayesian Computation

مورد استفاده قرار گرفته تا بتوان تاریخ و چگونگی ورود این جونده که حتی چند دهه پیش اتفاق افتاده را با استفاده از داده های مولکولی بدست آورد.
گفتنی است وی بعد از سخنرانی به همراه دانشجویان خود و همکاران گروه زیست شناسی  بازدیدی میدانی از زیستگاه های جنوب سبزوار داشت.