سخنرانی  محمد امین فرخنده فال محقق و دانشجوی دکترا مهندسی شیمی دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا

عنوان سخنرانی : جدیدترین راهکارهاو تکنولوژی در کاهش گازهای گلخانه ای؛ دی اکسید کربن منبعی برای تولید سوخت و مواد شیمیایی

زمان سه شنبه ساعت ۱۱ و نیم تا ۱۳

مکان: دانشکدۀ علوم پایه- کلاس ۲۰۸