سخنرانی ویدئو کنفرانسی دکتر فرزام فربیز (انستیتو تحقیقات اینفوکام سنگاپور)باموضوع”اینترنت چیزها و نظارت هوشمند منابع آبی” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این سخنرانی دکتر فربیز ضمن اشاره به اینکه آگاهی به موقع از امکان رخداد سیل در به حداقل رساندن هزینه‌ها و تبعات ناشی از آن نقشی به سزا دارد به معرفی یک سیستم هوشمند نظارت بر منابع آبی، مبتنی بر اینترنت چیزها که در سنگاپور مورد استفاده قرار می‌گیرد پرداخت. این سیستم ، یک سیستم مراقبت بینایی است که توسط دوربین‌‌های متعدد در آبراه‌ها، مخازن و کانال‌های آب شهری سعی در شناسایی زودهنگام خطر وقوع سیل را دارد.

photo_2016-12-20_12-05-56 photo_2016-12-20_12-06-04 photo_2016-12-20_12-06-07 photo_2016-12-20_12-06-24 photo_2016-12-20_12-06-50 photo_2016-12-20_12-06-58 photo_2016-12-20_12-07-02