طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر حسن باقری نیا، استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی به عنوان سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با توجه به اینکه سیاست دانشگاه حکیم سبزواری از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مبنی بر انتخاب روسای دانشکده ها و مدیران گروهای آموزشی توسط اعضای هیات علمی آن دانشکده و گروه می باشد، ظهر امروز در جلسه ای که به منظور تعیین سرپرست جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد از بین دو کاندیدایی که برای این سمت اعلام آمادگی نمودند، پس از انجام فرایند رای گیری از اعضای هیات علمی دانشکده، دکتر حسن باقری نیا، استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی با رای اکثریت اعضاء به عنوان سرپرست جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی انتخاب شد.

متن حکم  انتصاب سرپرست جدید دانشکده ادبیات و انسانی بدین شرح است:

جناب آقای دکتر حسن باقری نیا  

استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی

 با سلام 

          با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده، به عنوان “ سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی” منصوب می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

         انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده محترم، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی در آن دانشکده بر اساس سیاست های محترم دولت تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مصوب سال ۱۳۹۴ انتظار اصلی اینجانب است.

        بدیهی است ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.

دکترجواد حدادنیا

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری