معاون فرهنگی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری  از برگزاری سلسله سخنرانی های فرهنگی با موضوع”وهابیت در  این دانشگاه خبر داد.

حجت الاسلام خیرآبادی، معاون فرهنگی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری  با اعلام این خبر گفت:این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام توحیدی استاد فرق و ادیان در دانشگاه جامعه المصطفی در سه سطح دانشجویان، اساتید و کارکنان طی مدت دو روز برگزار می شود .

وی در خصوص پیدایش فرقه وهابیت گفت: وهابیت که از سوی مسلمانان به گروهی به نام سلفی ها داد شد، از قرن هشتم هجری توسط  احمدبن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه در سال (۶۶۱ ق) در شهر حران یکی از شهرهای عراق متولد گردیدشکل گرفت و در قرن دوازدهم سازمان یافت و در قرن چهاردهم هجری توسط محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان تیهمی درشهر عیینه از شهرهای نجد به اوج خود رسید.

معاون فرهنگی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری ضمن تاکید بر استفاده درست از  فضای مجازی در جهت تضعیف عقاید و یا بهره گیری در مقابله تهدیدات موجود،خواستار دقت و تامل جوانان در مباحث دینی و اعتقادی دین اسلام شد.

گفتنی است این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام توحیدی استاد فرق و ادیان در دانشگاه جامعه المصطفی  در سه نوبت برای دانشجویان (یکشنبه ۱۹اردیبهشت ظهر۱۱/۳۰تالاشریعتی)،اساتید(یکشنبه۱۹اردیبهشت سالن کنفرانس سازمان مرکزی) و کارکنان( دوشنبه۲۰اردیبهشت ماه ۷/۳۰صبح مهدیه)برگزار می گردد.وهابی-۲۱۴x300

منبع: معاونت فرهنگی و. اجتماعی