سلسله نشست‌های “حجاب از نگاه علم؛ نگرشی چند رشته‌ای”( آکادمی اخلاق‌پژوهی روشمند و انجمن علمی معارف دانشگاه شهید بهشتی)

عنوان: بررسی شبهات دانشجویی حول فلسفه حجاب و عفاف

 دکتر سیده سمیه خاتمی؛ استادیار معارف اسلامی و معاونت امور بانوان دانشگاه حکیم سبزواری

زمان: چهارشنبه ۳ آبان؛ ساعت ۱۰

آی‌دی ثبت‌نام: @Ethics_academy