مهمترین جلوه گاه و محصولات و خروجی های دانشکده در سطح تحصیلات تکمیلی چه از منظر تولید علم و چه از منظر تربیت نیروی انسانی، پایان نامه و رساله ها و جلسات دفاع آنها هستند. در حرکت دانشگاه و دانشکده از نسل دو (تأکید بر پژوهش و تولید علم) به نسل سه (تأکید بر تولید ارزش افزوده و ثروت دانش بنیان) نیاز به هدایت پروژه های دانشجویی در مسیرهایی مبتنی بر ارزش های دانشگاه نسل سه داریم.

در این راستا سیاست های جدیدی در دانشکده با همفکری اعضای هیأت علمی دانشکده و مشاوران صنعتی و بین المللی جاری شده است که طبعا منجر به برخی تغییرات شده است. هدف اصلی از این شیوه برگزاری دفاع های ارشد، بالا بردن سطح مشاهده پذیری دستاوردها و خروجی هاست. مشاهده پذیری بهتر هم امکان ارائه بهتر دستاوردها به صنعت را فراهم می کند و هم فیدبکی با بایاس کمتر، جامع تر و صریح تر برای جهت دهی و رشد خطوط پژوهشی فراهم می کند. اولین دوره دفاع متمرکز از از پایان نامه های کارشناسی ارشد تحت عنوان “سمینار دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد” در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ برگزار شد.

این برنامه به صورت پایلوت در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود و به تدریج در سایر دانشکده ها گسترش خواهد یافت.