سمینار آشنایی با فرآیند ارزیابی و حمایت های دانش بنیان و سمینار راه های حفاظت از دستاوردهای پژوهشی و فناورانه و تجاری (مالکیت فکری) با همکاری مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه در مکان پاتوق فناوری مرکز رشد برگزار شد. در این دو سمینار که با ارائه مهندس عباس زاده رئیس هیأت مدیره مرکز نوآوری و کارآفرینی تک و مشاور رسمی پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد، شرکتهای فناور مستقر در مرکز رشد و همچنین دیگر شرکت های علاقمند به این موضوع از سطح شهرستان حضور داشتند.