پیرو برگزاری منظم سمینارهای علمی در دانشکده فنی مهندسی، سمینار علمی «ارتباط بین خواص مکانیکی، ریزساختار و ساختار پیوندی در پوشش‌های سخت لایه‌نشانی شده به روش کندوپاش مگنترونی» در تاریخ یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲-۱۳ برگزار می شود.

مباحث محوری مورد بحث در این سمینار شامل موارد زیر خواهد بود:

۱- تولید پوشش‌های سه جزیی W-B-C با استفاده از تکنیک co-sputtering

۲- آنالیز ساختار پیوندی در پوشش‌ها توسط روش‌های RBS و XPS

۳- آنالیز ساختار پوشش‌ها توسط روش‌های TEM ،XRD و HRTEM

۴- بررسی ریزساختار توسط میکروسکوپ‌های‌ FE-SEM و AFM

۴- بررسی خواص مکانیکی پوشش‌ها توسط روش‌های nanoindentation و scratch testing 

شایان ذکر است با توجه به ماهیت بین‌رشته‌ای موضوع، روش تولید و روش‌های آنالیز مورد بحث، این سمینار می‌تواند علاوه بر دانشکده فنی مهندسی مورد توجه اساتید و دانشجویان دانشکده‌های علوم، مهندسی نفت، مهندسی برق و کامپیوتر نیز قرار گیرد.