گروه و انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه برگزار می کند:

 

سمینار علمی

“بررسی ناپایداری کشیدگی در میکروتیرهای الکترومکانیکی”

مدرس:

آقای دکتر امیر رضا عسکری

عضو هیات علمی گروه مکانیک

 

زمان: سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۹۶-ساعت ۱۲

مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی

شایان ذکر است مخاطبین این سمینار، اعضا هیات علمی و دانشجویان تمامی گروه های آموزشی می باشد.