به همت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر سمینار معرف سیستم های اسکادا برگزار شد.

طی این سمینار آقای مهندس ریاحی، مدیرعامل شرکت برق منطقه خراسان درخصوص سیستم های اسکادا و نحوه کار آن توضیحاتی داد. 

[foogallery id=”4668577″]