رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری از تهیه سند توسعه سه روستای شهرستان سبزوار در این دانشگاه خبر داد و گفت:  تهیه سند توسعه این روستاها در قالب طرح پژوهشی – تحقیقاتی توسط مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی  دانشگاه حکیم سبزواری انجام می شود.

دکتر علیرضا حمیدیان در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه، توسعه روستاها موجب افزایش سطح رفاه مردم، رفع فقر و بیکاری و توزیع عادلانه منابع در این مناطق خواهد شد، تصریح کرد: در این طرح قرار است سند توسعه روستاهای شامکان؛ ابارش و علی آباد برای یک بازه زمانی ده ساله تهیه و تدوین شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح تحقیقاتی فرمانداری سبزوار با دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شده است، افزود :اساتید و کارشناسان مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی  دانشگاه هم اکنون با برگزاری جلسه های مختلف در حال بررسی زوایای مختلف این سند هستند.

رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه  در ادامه ابراز داشت: در روستاهای شهرستان سبزوار باید به دنبال توسعه پایدار در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بود و یکی از راهبردهای مهم برای توسعه مناطق روستایی این استان نیز  تهیه سند توسعه این مناطق است.

دکتر حمیدیان توجه به اسناد بالادستی از جمله ، سند چشم انداز توسعه استان و شهرستان را در تهیه سند توسعه روستای شهرستان مورد تاکید قرار داد و گفت: با در نظر گرفتن همه عوامل و شرایط باید به گونه ای برنامه ریزی شود که ظرفیت های بالقوه روستاها  به بالفعل تبدیل شود.