سومين جلسه هيأت امنای مستقل دانشگاه حکيم سبزواری و فناوری های نوين سبزوار

         به حمد و توفيق الهي و پي گيري هاي انجام گرفته در دبيرخانة هيأت امنا، سومين جلسة هيأت امناي مستقل دانشگاه حکيم سبزواري و فناوري هاي نوين سبزوار در تاريخ ۷/۱۱/۹۳ با حضور اعضاي محترم هيأت امنا در محل دفتر وزارتي برگزار گرديد.

       در اين نشست ابتدا رياست محترم دانشگاه و دبير هيأت امناء، ضمن خيرمقدم و تشکر از اعضاي حاضر، از آقاي دکتر سمنانيان، مشاور محترم وزير و رئيس مرکز هيأتهاي امنا و هيأت هاي مميزة وزارت و آقاي دکتر کسکه، معاون محترم مرکز هيأت هاي امنا، به دليل حسن توجه و عنايت به دانشگاه و برگزاري دومين جلسة ساليانه هيأت امنا در فاصلة زماني کمتر از ۵ ماه تشکر ويژه نمودند. سپس آقاي دکتر حدادنيا گزارشي از عملکرد دانشگاه را در حوزه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، عمراني، دانشجويي و فرهنگي به صورت پخش فيلم و فايل پاورپوينت ارائه نمودند. پس از بحث و بررسي و تبادل نظر پيرامون دستورات جلسه، تصميمات لازم اتخاذ گرديد.