سومين رئيس دانشکده نيز با رأي مستقيم اعضاي هيأت علمي و کارکنان انتخاب شد.

سالن کنفرانس دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، ظهر روز دوشنبه ميزبان رياست دانشگاه، اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشکده بود تا سومين رئيس دانشکده نيز با رأي مستقيم آنان معرفي شود.

در راستاي تأکيد رياست محترم دانشگاه که انتخاب رؤساي دانشکده ها را منوط به رأي گيري و برگزاري انتخابات آزاد ميان اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشکده ها، نموده است، پس از سخنان ايشان و ارائه نکته نظرات اساتيد و کارکنان دانشکده و برگزاري انتخابات به صورت آراي مخفي، آقاي دکتر مجيد بقائي نژاد به مدت ۲ سال، به سمت رياست دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر انتخاب و حکم خود را از طرف رياست دانشگاه دريافت خواهد کرد.

.

                                                                                                              SONY DSC

.

در ابتداي جلسه آقاي دکتر بقائي نژاد ضمن تشکر از حضور رياست محترم دانشگاه، آمادگي آن دانشکده را در برگزاري انتخاباتي آزادنه اعلام داشته و ابراز اميدواري نمود که نتيجه آن هر چه که باشد به توسعه و پيشرفت دانشکده در ابعاد مختلف بيانجامد.

دکتر جواد حدادنيا نيز ضمن تبريک اعياد شعبانيه، مشارکت جمعي و همدلي تمامي کارکنان و اعضاي هيأت علمي را در پيشبرد اهداف دانشگاه ضروري و مهم برشمرد و ادامه داد:

” نه دانشگاه و نه کارکنان و اساتيد آن هيچ منتي بر سر يکديگر نبايد داشته باشند، بلکه تمامي خانواده بزرگ دانشگاه بايد ضمن احترام متقابل، با تلاش و جديت در ارتقاي همه جانبه ي آن بکوشند به نحوي که ثمرات و نتايج حاصل از آن به افراد برگردد تا انگيزه اي شود براي پيشرفت و توسعه بيشتر.”

.

                                                                                                           SONY DSC

.

رئيس دانشگاه همچنين با اشاره به پتانسيل بالاي اعضاي هيأت علمي دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر که در کنار ساير دانشکده ها، از دانشکده هاي پيشرو و برتر دانشگاه در زمينه هاي علمي و پژوهشي محسوب مي گردد(که اين امر از تعداد بالاي دانشجويان دکتري و ارشد در اين دانشکده و نيز دانشکده فني و مهندسي، مشخص است)، عنوان داشت:

” اين پتانسيل بالا، انتخاب فرد اصلح را مشکل مي سازد و اينجانب اميدوارم که با درايت اعضاي هيأت علمي و کارکنان، بهترين فرد براي رياست دانشکده معرفي شود، البته با رعايت کامل قوانين و آيين نامه هاي وزارت متبوع، چنانچه در ۳ شاخصه ي سرآمدي علمي، توانايي مديريت و مقبوليت عمومي داراي امتيازات ويژه و بالايي باشد.”

.

                                                                                  SONY DSC           SONY DSC

.

دکتر حدادنيا همچنين با اشاره به بحث استقلال دانشکده ها که از اوايل سال جاري با برگزاري جلسات متعدد و ايجاد کارگروه هاي مختلف مطرح و عملي شده است، انتخاب رؤساي دانشکده ها را با رأي مستقيم اساتيد و کارکنان آنها در همين راستا برشمرد و نويد تداوم اين ايده را در انتخاب رؤساي ساير دانشکده ها در آينده نزديک داد.