سومین رئیس دانشکده نیز با رأی مستقیم اعضای هیأت علمی و کارکنان انتخاب شد.

سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ظهر روز دوشنبه میزبان ریاست دانشگاه، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده بود تا سومین رئیس دانشکده نیز با رأی مستقیم آنان معرفی شود.

در راستای تأکید ریاست محترم دانشگاه که انتخاب رؤسای دانشکده ها را منوط به رأی گیری و برگزاری انتخابات آزاد میان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده ها، نموده است، پس از سخنان ایشان و ارائه نکته نظرات اساتید و کارکنان دانشکده و برگزاری انتخابات به صورت آرای مخفی، آقای دکتر مجید بقائی نژاد به مدت ۲ سال، به سمت ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر انتخاب و حکم خود را از طرف ریاست دانشگاه دریافت خواهد کرد.

.

                                                                                                              SONY DSC

.

در ابتدای جلسه آقای دکتر بقائی نژاد ضمن تشکر از حضور ریاست محترم دانشگاه، آمادگی آن دانشکده را در برگزاری انتخاباتی آزادنه اعلام داشته و ابراز امیدواری نمود که نتیجه آن هر چه که باشد به توسعه و پیشرفت دانشکده در ابعاد مختلف بیانجامد.

دکتر جواد حدادنیا نیز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، مشارکت جمعی و همدلی تمامی کارکنان و اعضای هیأت علمی را در پیشبرد اهداف دانشگاه ضروری و مهم برشمرد و ادامه داد:

” نه دانشگاه و نه کارکنان و اساتید آن هیچ منتی بر سر یکدیگر نباید داشته باشند، بلکه تمامی خانواده بزرگ دانشگاه باید ضمن احترام متقابل، با تلاش و جدیت در ارتقای همه جانبه ی آن بکوشند به نحوی که ثمرات و نتایج حاصل از آن به افراد برگردد تا انگیزه ای شود برای پیشرفت و توسعه بیشتر.”

.

                                                                                                           SONY DSC

.

رئیس دانشگاه همچنین با اشاره به پتانسیل بالای اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر که در کنار سایر دانشکده ها، از دانشکده های پیشرو و برتر دانشگاه در زمینه های علمی و پژوهشی محسوب می گردد(که این امر از تعداد بالای دانشجویان دکتری و ارشد در این دانشکده و نیز دانشکده فنی و مهندسی، مشخص است)، عنوان داشت:

” این پتانسیل بالا، انتخاب فرد اصلح را مشکل می سازد و اینجانب امیدوارم که با درایت اعضای هیأت علمی و کارکنان، بهترین فرد برای ریاست دانشکده معرفی شود، البته با رعایت کامل قوانین و آیین نامه های وزارت متبوع، چنانچه در ۳ شاخصه ی سرآمدی علمی، توانایی مدیریت و مقبولیت عمومی دارای امتیازات ویژه و بالایی باشد.”

.

                                                                                  SONY DSC           SONY DSC

.

دکتر حدادنیا همچنین با اشاره به بحث استقلال دانشکده ها که از اوایل سال جاری با برگزاری جلسات متعدد و ایجاد کارگروه های مختلف مطرح و عملی شده است، انتخاب رؤسای دانشکده ها را با رأی مستقیم اساتید و کارکنان آنها در همین راستا برشمرد و نوید تداوم این ایده را در انتخاب رؤسای سایر دانشکده ها در آینده نزدیک داد.