قابل توجه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر ممتاز دانشگاه:

برای شرکت در سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار که با مشارکت وزارت خانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پروش و نیز بنیاد شهید و امور ایثارگران در اسفندماه سال جاری در سه سطح دانشگاهی، منطقه ای و کشوری برگزار می گردد، تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ نسبت به مراجعه و تحویل مدارک علمی وتکمیل فرم های مربوط به دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه واقع در اتاق ۳۰۵ مجتمع علوم انسانی مراجعه نمایند.