با حضور فرماندار و نمایندگان مجلس، رییس و برخی اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، سومین جلسه هیات امناء ژئوپارک سبزوار برگزار شد.