سومین نسشت از مجموعه گرد همایی های مرکز ECEE دانشکده مهندسی برق امروز ۲۲ اذر ماه در محل آمفی تیاتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار گردید. عنوان این سخنرانی علمی “تشخیص خطاهای ماشین های الکتریکی ” بود که توسط آقای دکتر رضا روشن فکر استادیار گروه مهندسی برق ارایه گردید.photo_2016-12-13_07-59-00 photo_2016-12-13_07-59-05 photo_2016-12-13_07-59-09