سومین نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه سمنان ۱۷ شهریورماه برگزار خواهد شد.

طی این نشست دو کارگاه با حضور و تدریس خانم دکتر مهدخت بروجردی، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان ” کارگاه آموزشی نظریۀ رسانه ها” و آقای دکتر فرقانی با عنوان ” کارگاه آموزشی اصول اخلاق حرفه ای در روابط عمومی” برگزار خواهد شد.

قرار است طی این نشست از سایت مدیران روابط عمومی منطقه ۹ کشور به آدرس hsu.ac.ir/prm9 که به همت دبیرخانه روابط عمومی منطقه ۹(دانشگاه حکیم سبزواری) طراحی و بارگذاری شده است، رونمایی گردد.

گفتنی است منطقه ۹ کشور شامل دانشگاه های چهاراستان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان است و با وجود ۲۲ دانشگاه بزرگترین منطقه روابط عمومی کشور می باشد.