سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی شیخ اشراق و دنیای جدید

دکتر رسول حسین‌پور تنکابنی
نسبت‌سنجی دیدگاه‌های حکیم سهروردی و ویکتور فرانکل در معناداری زندگی بر پایه انگاره «کشف معنا»
دکتر سید محمد کاظم علوی
«نور» به مثابه الگو در مطالعات الهیاتی نوین
زهرا صادقی‌منش
نقش ذوق در برانگیختن فضایل اخلاقی نزد سهروردی
جواد نوائی
استعاره‌های مفهومی در فلسفه اشراق و نقش آن در خلق اصطلاحات نوین فلسفی

 زمان: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۵
 مکان: دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، سالن اسرار

🌐 لینک مجازی:
https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4