سومین کارگاه گرانش و ذرات شمال شرق کشوردر روز پنج شنبه ۱۵ آذر ماه در سالن همایش دکتر علوی در دانشکده ریاضی برگزار شد.

 

سخنران ها از دانشگاه های فردوسی مشهد، صنعتی شاهرود، دانشگاه سمنان و دانشگاه نیشابور به همراه دانشگاه حکیم سبزواری به ارائه ی مطالب پژوهشی خود در زمینه های نظریه ریسمان، فیزیک ذرات بنیادی، گرانش تعمیم یافته و فیزیک سیاه چاله ها پرداختند.

سخنران ها از اساتید گرامی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های نام برده بودند.

و در پایان استادان محترم و دانشجویان در یک دورهمی دوستانه پیرامون فعالیت های مشترک پژوهشی میان دانشگاه ها، که از اهداف اصلی کارگاه بود، به بحث و گفت و گو پرداختند.

منبع: وب سایت دانشکده علوم پایه