سي و دومين نشست مديران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها،پژوهشگاه ها و مراكز اموزش عالي كشور در روز يكشنبه ١٤٠٢/٠٣/٠٧ در مركز همايشهاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي در تهران و با حضور دكتر محمد سعيد سيف مدير كل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف برگزار گرديد. در اين ديدار موضوعات مختلفي از طرف دكتر سيف به عنوان محورهاي جلسه امروز معرفي شد از جمله فعاليتهاي جاري،ساماندهى و جذب امريه ها،بررسي مشكلات حقوقي قراردادها،تشريح فرايند پايش ١٤٠٢ و روشهاي استفاده بهينه از ظرفيت پژوهشى دانشگاه ها كه در ادامه جلسه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفتند.
در بخشي از اين جلسه دكتر حدادى اصل به عنوان قائم مقام وزير در امور بين الملل ضمن تشريح چهار فعاليت عمده در حوزه متبوع خود بحث انتقال تكنولوژى و فناورى را از مهمترين فعاليتهاى حوزه خود بر شمرد و از مديران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها درخواست كرد در اين زمينه ظرفيتهاي دانشگاه خود را به دفتر ايشان معرفى كنند تا مورد پيگيرى قرار گيرد.
دكتر جماعتى معاونت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف نيز
در سخناني تفصيلي ضمن اشاره به سيزده مورد مختلف از برنامه پايش ١٤٠٢ اعلام كرد با توجه به محدوديت ظرفيت پرداختن به همه اين امور ،دانشگاه ها مي توانند با توجه به علائق و يا تجربه كاري گذشته در اين زمينه ها يكى از اين موارد را انتخاب كرده و واگذارى پيگيرى ان فعاليت از طريق وزارت به انها انجام گيرد تا همه موارد پايش در زمان خود به نتيجه برسد.
همچنين در اين جلسه از دانشگاه ها خواسته شد متناسب با ظرفيتهاي خود و نيز مزيت هاي موجود استانى با هماهنگى استانداريها براى خود ماموريت تعريف كنند.
موضوع نخبه وظيفه ها نيز از جمله موارد مورد بحث جلسه بود كه جزئيات ان تشريح شد.