دکتر مولوی طی نامه ای از خدمات دکتر غلامرضا ابراهیمی، مدیر دفتر ریاست دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.
متن نامه بدین شرح است:

 جناب آقای دکتر غلامرضا ابراهیمی
عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر
با سلام
نظر به درخواست جناب عالی مبنی براستعفا از سمت مدیریت دفتر ریاست، ضمن تقدیر از زحمات شایستۀ شما در طول مدت مسؤولیت مدیریت مذکور،  با استعفای جناب عالی موافقت نموده و دوام توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندم. امیداست دانشگاه همچون گذشته، از  توانمندی های ارزندۀ علمی جناب عالی بیش از پیش بهره مند گردد.
نیکبخت و سربلند باشید.
 

دکتر علی اصغر مولوی

سرپرست دانشگاه