سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی  به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری انجمن آمار ایران درتاریخ‌های ۱۰ و ۱۱ شهریور  ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش دبیرخانه همایش سخنران ویژه مراسم افتتاحیه این سمینار دکتر عبدالرحمن راسخ رئیس انجمن آمار ایران است، همچنین ۳ سخنران مدعو خارجی نیز در این سمینار به سخنرانی خواهد پرداخت.

 در طی دو روز برگزاری این برنامه ۴۹ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۲ مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

هدف از برگزاری این سمینار فراهم آوردن بستری مناسب برای ارائه جدیدترین تحقیقات انجام شده در زمینه احتمال و فرایندهای تصادفی و افزایش ارتباط علمی بین علاقه­‌مندان به احتمال و فرایندهای تصادفی در رشته‌های مختلف، از جمله اهداف این رویداد علمی است.

محورهای تخصصی این سمینار نظریه احتمال، فرایندهای تصادفی، قضیه‌های حدی،استنباط آماری در فرایندهای تصادفی، آنالیز تصادفی و ریاضیات مالی،  نظریه توزیع , کاربرد احتمال و فرایندهای تصادفی در سایر علوم است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از سمینار به سایت سمینار به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://spsp13.hsu.ac.ir